Ahşap Kafes Sandık İmalatı Fiyatları, Konya Ahşap Kafes Sandık İmalatı
Ahşap Kafes Sandık İmalatı Fiyatları, Konya Ahşap Kafes Sandık İmalatı
Ahşap Kafes Sandık İmalatı Fiyatları, Konya Ahşap Kafes Sandık İmalatı
Ahşap Kafes Sandık İmalatı Fiyatları, Konya Ahşap Kafes Sandık İmalatı

Ahşap Kafes Sandık İmalatı Fiyatları

Ambalaj, günümüzde mal ve hizmetlerin taşınması, korunması ve depolanması, ürünlerin alım ve satımında tercih unsurlarından biri olması nedeniyle vazgeçilmez bir ihtiyaç ürünüdür. Gelişen teknolojiye paralel olarak artan önemi dolayısıyla, ülke sanayindeki yeri de her geçen gün artmakta ve teknoloji ile birlikte sektör her geçen gün gelişmektedir.

Sanayileşmenin ve gelişmişliğin bir göstergesi olan ve nihai tüketiciden çok sanayiye yönelik ambalaj üretimi olarak nitelendirilen endüstriyel ambalaj sanayinin Türkiye’deki gelişimi çok eskiye dayanmamaktadır. Bu sanayinin alt sektörleri arasında yer alan ahşap ambalaj sanayi, gelişmiş ülke pazarlarında çok önem verilen bir sektördür.

Ambalaj, bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümü olarak tanımlanabilir. Ambalaj, ürünün depolanması, nakliyesi, teşhiri ve kullanımını içeren tüm yaşam süresi boyunca ürünü ekonomik ve çevreye duyarlı olarak korur, barındırır, sunar, tanıtır, ürüne uygunluk ve kolaylık sağlar.

Ambalajlamanın gerekli olduğu sanayi dalları çok çeşitlidir. Ambalajlama için kullanılan ana malzemelerde yıllardan beri hiçbir değişiklik olmamakla birlikte, yeni teknolojiler önceki yıllara göre ambalaj tipleri ve ambalaj malzemelerinin farklı kullanımlarını ortaya çıkarmıştır.

Dünyanın en eski ambalajlarından olan ahşap ambalajlar, sertlik ve dayanıklılık özelliklerinden dolayı ağır kırılgan yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı da taze sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılır.